પંચાયતોની ગ્રામ વિકાસ આયોજન માટે પહેલ

ગુજરાત વિધાનસભા ચુંટણી-૨૦૧૨

 

હાલમાં જે ગુજરાત રાજયમાં વિધાનસભાની ચુંટણી ડિસેમ્બર ૨૦૧૨માં યોજાઈ રહી છે આ ચુંટણી તટસ્થ અને તંદુરસ્ત થાય અને દરેક મતદાર ભાઈઓ તથા બહેનો પોતાના મત અધિકારનો ઉપયોગ કરી લોકશાહી પર્વની ઉજવણી કરે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s