સફળ ગાથાઓ

૧. નરેગા માટે પંચાયતો એક થઈને મેળવ્યા ચુકવણા 

          કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગામડાંના ગરીબ લોકોને ગામમાં જ સ્થાનિક લેવલે રોજગારી આપવા માટે નરેગા યોજના ચાલુ કરવામાં આવી છે. જેના કારણે બાળકોના શિક્ષણ,આરોગ્ય,લોકોનાં સ્થળાંતર વગેરે પ્રશ્નો અટકે. એટલા માટે ગુજરાતમાં અપ્રિલ ૨૦૦૮ Y) ‘મહાત્મા ગાંધી નરેગા યોજના’ અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

પરંતુ જેના માટે આ યોજના ચાલુ કરવામાં આવી છે, એ લોકોની પરિસ્થિતિ સરકારના અધિકારીઓ વાકેફ છે ખરાં ! તો વાત છે રાપર તાલુકાના સાનગઢ,ડેડરવા,નલિયા-ટીંબા ,ડાભુંડા,સેલરી જેવ ૧૪ ગામોના સ્થાનિક લોકોની જેમણે અપ્રિલમેં ૨૦૧૦ એ બે માસથી કામ કર્યું છતાંપણ એમને મહેનતાણું ચુકવવામાં આવ્યું ન હતું.

આવા મોંઘવારીના સમયમાં આ ગરીબ લોકોને પોતાના પરિવારનું ભરણપોષણ કરવા માટે સવાલ ઉભો થયો. આથી લોકો દ્વારા સરપંચને રજૂઆત કરવામાં આવી.અને આ પ્રશ્નની ‘રાપર સરપંચ સંગઠનમાં’ ની મીટીંગમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. અને એમાં ૧૪ ગામોનું પ્રશ્ન બન્યો.

આથી ‘રાપર સરપંચ સંગઠન’ દ્વારા તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૦ ના જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરવામાં આવી. અને જો આ બાકી રહેલું મહેતાણું વહેલીતકે ચુકવવામાં આવશે નહીતો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી. જેના કારણે સરકાર દ્વારા માત્ર દિવસ આઠમાં જ આ ૧૪ ગામોનું બાકી રહેલ ચુકવણું કરવામાં આવ્યું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s